Monday, October 31, 2016

LEGO SET DATABASE LEGO 30424 Wu Cru Training Dojo

LEGO SET DATABASE LEGO 30424 Wu Cru Training Dojo
Image courtesy of kocka

LEGO Number Name Theme - Subtheme RRP Pieces Minifigs
LEGO 30424 Wu Cru Training Dojo Ninjago - Wu Cru $3.99 43 1

No comments:

Post a Comment